AYAM KAMPUNG

One-Stop Center untuk mendapatkan maklumat berkenaan jenis-jeni ayam kampung, peralatan peternakan, ubat-ubatan, khidmat nasihat dan sebagainya

 
 

AYAM KAMPUNG

Laman web Ayam Kampung Org atau www.ayamkampung.org adalah satu website yang menyediakan segala maklumat berkenaan dengan ayam.

Ianya merupakan satu "one-stop center" yang memberi pelbagai maklumat berkenaan jenis-jenis ayam, pembaka, peralatan serta perubatan untuk aktiviti penternakan ayam kampung dan juga untuk ayam peragaan dan ayam laga

Ayam kampung merupakan ayam yang dipelihara secara bebas dan nama saintifik untuk ayam kampung ini adalah Gallus Domesticus

VIdeo

released boring

Posted by Wan Serapine on Friday, April 11, 2014